ΠΕΙ

Η πιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητας είναι η διαδικασία επικαιροποίησης οδηγικών γνώσεων.

 • Εάν η άδεια οδήγησης είναι ΜΕΧΡΙ 10-09-2008, για να αποκτήσετε τον ΚΩΔΙΚΟ 95 , υποχρεούστε από το νόμο να παρακολουθήσετε 35 ώρες θεωρητικής κατάρτισης ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
 • Εάν η άδεια οδήγησης είναι ΑΠΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 10/09/2008 , για να αποκτήσετε τον ΚΩΔΙΚΟ 95 ,πρέπει να δώσετε εξετάσεις: ΓΡΑΠΤΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ - ΠΟΡΕΙΑ
 • Περισσότερα...

  Νταλίκα CE Κατηγορία

  Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.

  Περισσότερα...

  Φορτηγό C' Κατηγορία

  Άδεια οδήγησης κατηγορίας C: Δικαίωμα οδήγησης για αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων (Φορτηγό) μάζας από 3.500 Kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 Kg.

  Περισσότερα...

  Φορτηγό Γ+Ε

  Άδεια οδήγησης για οχήματα με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος 7,5 τόνους, ή Γ'+Ε' οποιουδήποτε βάρους.

  Περισσότερα...

  Λεωφορείο D/D1 Κατηγορία

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D: Δικαίωμα οδήγησης για αυτοκίνητο μεταφοράς επιβατών (λεωφορείο) άνω των 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με με δυνατότητα έλξεως ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D1: Δικαίωμα οδήγησης για αυτοκίνητο μεταφοράς επιβατών (λεωφορείο) έως 16 θέσεων εκτός του οδηγού και μεγίστου μήκους 8m. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750kg.

  Περισσότερα...

  ΤΑΞΙ

  Χορήγηση ή ανανέωση ή επέκταση ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)

  Περισσότερα...

  Κατηγορία Δ+Ε

  Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία αρθρωτά, η λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr και μέχρι του μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.

  Περισσότερα...