Επέκταση σε κατηγορία Δ' & ΠΕΙ

Επέκταση Άδειας Ικανότητας Οδηγού στην κατηγορία Δ' και ταυτόχρονη χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων (Αρχική Επιμόρφωση).

Περισσότερα...

Επέκταση σε κατηγορία Γ' & ΠΕΙ

Επέκταση Άδειας Ικανότητας Οδηγού στην κατηγορία C και ταυτόχρονη χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων. (Αρχική Επιμόρφωση).

Περισσότερα...