Β' Ερασιτεχνικό

ΓIA ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥ:

 • 1) Να έχει κλείσει τα 25 έτη.
 • 2) Να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β πάνω από πέντε (5) έτη.
 • 3) Να έχει την άδεια οδήγησης σε ισχύ, την οποία φέρει μαζί του.
 • Η οδήγηση με συνοδό είναι υποχρεωτική έως και την ηλικία των 18 ετών
 • Περισσότερα...

  ΜΟΤΟ Α,A2

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος και ισχύει για 15 χρόνια. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα με ισχύ έως 35kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 χρόνια.

  Περισσότερα...

  Δίπλωμα για μηχανάκι 125cc χωρίς εξετάσεις

  Δίπλωμα για μηχανάκι 125 κυβικών χωρίς εξετάσεις

  Περισσότερα...

  ΜΟΤΟ AM,Α1 (Αυτόματο-Παπί)

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A1: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα κυλινδρισμού έως 125cc, με ισχύς 11kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg.Ελάχιστο όριο ηλικίας 18ο έτος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cc ή με ισχύ έως 4kW. Ελάχιστο όριο ηλικίας 16ο έτος.

  Περισσότερα...

  Β' Ερασιτεχνικό

  ΓIA ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.

  Περισσότερα...

  Ταυτόχρονη κατάθεση Β' Ερασιτεχνικό και A-A1 MΟΤΟ

  Ταυτόχρονη κατάθεση Β' Ερασιτεχνικό και MΟΤΟ

  Περισσότερα...