Δίπλωμα για μηχανάκι 125cc χωρίς εξετάσεις

Δίπλωμα για μηχανάκι 125 κυβικών χωρίς εξετάσεις

Περισσότερα...

ΜΟΤΟ AM,Α1 (Αυτόματο-Παπί)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A1: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα κυλινδρισμού έως 125cc, με ισχύς 11kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg.Ελάχιστο όριο ηλικίας 18ο έτος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cc ή με ισχύ έως 4kW. Ελάχιστο όριο ηλικίας 16ο έτος.

Περισσότερα...

Β' Ερασιτεχνικό

ΓIA ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.

Περισσότερα...

Ταυτόχρονη κατάθεση Β' Ερασιτεχνικό και A-A1 MΟΤΟ

Ταυτόχρονη κατάθεση Β' Ερασιτεχνικό και MΟΤΟ

Περισσότερα...

ΜΟΤΟ Α,A2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος και ισχύει για 15 χρόνια. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα με ισχύ έως 35kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 χρόνια.

Περισσότερα...