Δίπλωμα για μηχανάκι 125cc χωρίς εξετάσεις

Δίπλωμα για μηχανάκι 125 κυβικών χωρίς εξετάσεις

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει οπωσδήποτε να έχει δίπλωμα αυτοκινήτου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Να έχει κλείσει τα 27 έτη
 2. Να έχει στην κατοχή του το δίπλωμα αυτοκινήτου 6 χρόνια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη μέσω TAXIS ή ΚΕΠ)
  1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
  3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
 2. Αίτηση εκτύπωσης (επικυρωμένη μέσω TAXIS ή ΚΕΠ)
 3. 1 Έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδειας παραμονής
 5. e-paravolο από TAXIS με κωδικό:
 • 28 - 30€ Εκτύπωσης διπλώματος

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 5 Ώρες (45') πρακτικά μαθήματα