ΜΟΤΟ Α,A2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος και ισχύει για 15 χρόνια. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα με ισχύ έως 35kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 χρόνια.

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
  1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
  3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
 2. Αίτηση εκτύπωσης
 3. 4 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
 5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 • e-παράβολο των 50€.
 • e-παράβολο των 30€.
 • e-παράβολο των 18€ .
 • e-παράβολο των 10€ για κάθε προγραμματισμό εξέτασης .

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 14 Ώρες πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο
 • 21 Ώρες θεωρητικά μαθήματα (ΚΟΚ)
 • 10 Ώρες θεωρητικά μαθήματα (Βιβλίο μηχανής)

Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα αυτοκινήτου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
  1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
  3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
 2. Αίτηση εκτύπωσης
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
 4. Φωτοτυπία διπλώματος
 5. 2 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • e-παράβολο των 30€.
 • e-παράβολο των 27,02€.
 • e-παράβολο των 10€ για κάθε προγραμματισμό εξέτασης.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 12 Ώρες πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο
 • 10 Ώρες θεωρητικά μαθήματα (Βιβλίο μηχανής)

Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα ΜΟΤΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
  1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
  3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
 2. Αίτηση εκτύπωσης
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
 4. Φωτοτυπία διπλώματος
 5. 2 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • e-παράβολο των 30€.
 • e-παράβολο των 27.02€ .
 • e-παράβολο των 10 ευρώ για τον προγραμματισμό της πρακτικής εξέτασης .

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 7 Πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο

Παρατηρήσεις  

Στους γιατρούς θα χρειαστείτε το βιβλιάριο υγείας σας, 2 φωτογραφίες και αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το δημόσιο γιατρών.
Εάν δεν έχετε βιβλιάριο υγείας, χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:
 • Αίματος
 • Ουρίας, Ζακχάρου
 • Καρδιογράφημα
 • Άκτινογραφία θώρακος

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης.

Προϋποθέσεις  

Για δίπλωμα Α: Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του. Για δίπλωμα Α2: Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του. Παρατήρηση: Αν κάποιος είναι κάτοχος διπλώματος Α2 επί διετίας δικαιούται επέκταση στην κατηγορία Α δύο χρόνια νωρίτερα.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.

ΤΕΣΤ Θεωρητικών Εξετάσεων

ΒΙΒΛΙΑ θεωρητικής εκπαίδευσης